Sản lượng thép thanh nhỏ của Nhật Bản trong tháng 8/2017 tăng
Thống kê của Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, sản lượng thép thanh nhỏ của nước này trong tháng 8/2017 đạt 670.800 tấn, tăng 3,7% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 2 tháng liên tiếp, giảm 4,8% so với 704.700 tấn tháng trước đó.
Trong 8 tháng đầu năm 2017, sản lượng thép thanh nhỏ của Nhật Bản đạt khoảng 5,59 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và sản lượng trung bình tháng đạt 698.000 tấn.
Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản trong tháng 7/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu quặng sắt của nước này trong tháng 7/2017 đạt 2,29 triệu tấn, tăng 18,6% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản đạt 15,06 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 8/2017 giảm 15%
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 8/2017 đạt 1.100 tấn, giảm 15% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 8 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản đạt 118.000 tấn, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản từ Hàn Quốc đạt 7.024 tấn, tiếp theo là Hồng Kông đạt 286 tấn, Đài Loan đạt 962 tấn, Trung Quốc đạt 475 tấn, Mỹ đạt 572 tấn.
Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 8/2017 giảm
 
Thống kê của Hiệp hội sắt và thép Nhật Bản cho biết, xuất khẩu sản phẩm thép của nước này trong tháng 8/2017 đạt 3,181 triệu tấn, giảm 9,3% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 7 tháng liên tiếp, xuất khẩu sản phẩm thép thông thường đạt 2,125 triệu tấn, giảm 9,3% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 12 tháng liên tiếp, trong khi nhập khẩu thép Nhật Bản giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg